menu
ပေါင်းသတ်ဆေးများ   > ဒေါင်းမြီးပျံ သုတ်သင်ရာတွင် အသုံးပြုနိုင်သောဆေးများ

ဒေါင်းမြီးပျံ သုတ်သင်ရာတွင် အသုံးပြုနိုင်သောဆေးများ

Category ပေါင်းသတ်ဆေးများ
ဆေးမှတ်ပုံတင်အမှတ် ဟာဘီ ၇.၅ အီဒဗလျူ − F2017-1437
ပေါင်းကင်း ၁၀ ဒဗလျူပီ − F2017-1529
အာနိသင်ဖော်ပြချက် ဒေါင်းမြီးပျံ သုတ်သင်ရာတွင် အသုံးပြုနိုင်သောဆေးများ

အသုံးပြုနည်း - ရွက်ဖျန်း
ပါဝင်သောပစ္စည်းများ ဟာဘီ ၇.၅ အီဒဗလျူ − ၂၅၀ စီစီ (၁) ဘူး
ပေါင်းကင်း ၁၀ ဒဗလျူပီ − ၅၀ ဂရမ် (၅) ထုပ်