menu
ပိုးသတ်ဆေးများ   > ဘီတာ စီ ၁၀၀ အီးစီ

ဘီတာ စီ ၁၀၀ အီးစီ

Category ပိုးသတ်ဆေးများ
အစွမ်းရှိပစ္စည်း Beta-Cypermethrin 100g/L
ပိုးသတ်ဆေးမှတ်ပုံတင်အမှတ် P2017-3484
အာနိသင်ဖော်ပြချက် ---

အသုံးပြုနည်း - ရွက်ဖျန်း
ဆေးနှုန်းထား ဆေးဖျန်းပုံးတစ်ပုံးလျှင်(၁၅-၇၅)စီစီ။
တစ်ဧကလျှင် (၇၅-၃၆၀)စီစီ။
တစ်ဧကလျှင် ရေ (၂၀)လီတာဝင် ဆေးဖျန်းပုံး (၅-၈)ပုံး အသုံးပြုပါ။
PHI သီးနှံမရိတ်သိမ်းစောင့်ဆိုင်းရမည့်ကာလ - (၁၄ - ၂၁)ရက်
အဆိပ်ဖြစ်မှုအဆင့်အတန်း GHS အုပ်စု (၄)