menu
ရွက်ဖျန်းအားဆေးများ   > နှမ်း အထွက်တိုးရန် အသုံးပြုရမည့် အားဆေးများ

နှမ်း အထွက်တိုးရန် အသုံးပြုရမည့် အားဆေးများ

Category ရွက်ဖျန်းအားဆေးများ
ပါဝင်သောပစ္စည်းများ (၁) အပ်ဂရိုတ် (Up-Grade) ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ (N-19%, P2O5-19%, K2O-19%) (250)g
(၂) ဝိစာရကွန်ဘီ အနည်းလိုအာဟာရ (100)g
(၃) ရိုက်စ်အပ် (Rise Up) (50)cc
ဆေးမှတ်ပုံတင်အမှတ် -
အာနိသင်ဖော်ပြချက် နှမ်း အရည်အသွေးကောင်း အလေးချိန်စီးပြီး အထွက်တိုးစေရန် သုံးစွဲနိုင်သည်။
- ပထမအကြိမ် အပ်ဂရိုတ်၊ ဝိစာရကွန်ဘီနှင့်ရိုက်စ်အပ်(၃)မျိုးရောစပ်ပက်ဖျန်းပါ။
- ဒုတိယအကြိမ် အပ်ဂရိုတ်၊ ဝိစာရကွန်ဘီ၊ရိုက်စ်အပ် တို့ကို ရောစပ်ပက်ဖျန်းပါ။
အသုံးပြုနည်း - ရွက်ဖျန်း
ဆေးနှုန်းထား တစ်ဧကလျှင် အပ်ဂရိုတ်အရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ (၂၅၀)ဂရမ် + ဝိစာရကွန်ဘီ (၁၀၀)ဂရမ် + ရိုက်စ်အပ် (၅၀)စီစီ တို့ကို (၂) ကြိမ်ခွဲ၍ပက်ဖျန်းပါ။